โปรไฟล์ตัวแทน

About Me

Accurate Record Keeper

Profile

คุณสุดา แพงไธสง

ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายขายเมืองไทยประกันชีวิต สำนักงานใหญ่

ที่ปรึกษาประกันชีวิตและการงานเงิน

ผู้แนะนำการลงทุน

เลขที่ใบอนุณาต

– ตัวแทนประกันชีวิต เลขที่ 5801084494
– นายหน้าวินาศภัย เลขที่ 6004040316

ข้อมูลการติดต่อ

Activities

แค่เปิดใจ ก็เปิดโอกาสสู่ความสำเร็จ

เติบโตในสายอาชีพ

มีความก้าวหน้าสามารถเติบโตในอาชีพได้

สร้างความมั่นคง

อีกหนึ่งช่องทางเพิ่มรายได้สร้างความมั่นคงให้แก่ตนเองและครอบครัวในอนาคต

มีรายได้ที่มากขึ้น

สร้างรายได้
เพื่อสานฝันในชีวิต

มีรางวัล มีเกียรติ

ทัศนศึกษา สัมมนา ทั้งในและต่างประเทศรวมถึงโอกาสได้รับคุณวุฒิซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

กิจกรรม

          เมืองไทยประกันชีวิตมีกิจกรรมและคอร์สการอบรมที่หลากหลายให้พนักงานและตัวแทนได้เข้าร่วมพร้อมทั้งพัฒนาตัวเองให้เป็นที่ปรึกษาประกันชีวิตที่มีคุณภาพ เพื่อออกไปให้คำปรึกษาและแนะนำลูกค้าได้ตรงตามความต้องการ

ติดต่อเรา